Činnost RSTS

Činnost RSTS je různorodá. Všechny aktivity ale vedou k posílení územní spolupráce jednotlivých subbjektů v regionu i mimo region Těšínského Slezska. Činnosti RSTS lze roztřídit do těchto kategorií:

1. Realizace vlastních projektů (více v záložce)

2. Koordinační činnosti (více v záložce)

Z vlastních projektů jsou v současné době primárním cílem činnost sdružení v oblasti ochrany ovzduší v regionu, se kterým se potýkají všichni jeho obyvatelé. O aktuálních činnostech lze najít informace v záložce aktuality.