Seznam projektů schválených na 1. Zasedání euroregionální řídícího výboru - ke stažení zde

 

 

Vážení zájemci o informace o Fondu mikroprojketů. V současné době připravujeme intenzivně novou podobu podstránky na toto téma. Aktuální informace zatím naleznete na euroregionálním webu - klikněte zde.

Pro informace o školení - klikněte zde.

Dokumentaci k fondu najdete zde - klikněte zde.

Příklady povinné publicity (více v příručce):

Předběžná výzva k předkládání projektových žádosti do Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

 

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska společně se svým polským partnerem Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” informují, že dne 4. 12. 2015 byl na 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko doporučen ke spolufinancování projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, v celkové výši spolufinancování 5,7 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že neustále probíhají práce spojené se zprovozněním informačního systému pro Fond mikroprojektů informujeme, že Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński plánuje v nejbližším možném termínu vyhlásit průběžnou výzvu k předkládání projektových žádostí. Projektové žádosti bude možno předkládat do 3 prioritních os:

 

PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO3 - Vzdělání a kvalifikace

PO4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Plánovaný termín předkládání projektových žádostí, které budou projednávány na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (pro prioritní osy 2 a 4) byl předběžně stanoven na první polovinu druhého čtvrtletí roku 2016, avšak tento termín se může změnit.

 

Již teď Vám doporučujeme uzavírat partnerství a připravovat projektové žádosti. Na polské straně je možno předkládat stručný projektový záměr (jedná se o polské žadatele u projektů typu B a C, a o polské Vedoucí partnery u projektů typu A).

 

Euroregionální dokumentaci je možno stáhnout zde. Upozorňujeme, že aktuální verze Směrnice pro žadatele, stejně jako přílohy této Směrnice se mohou nepatrně změnit. Konečná verze projektové žádosti bude zveřejněna tentýž den jako výzva k předkládáni projektových žádostí.

 

V pátek 12. února se v Českém Těšíně v Kulturním a společenském středisku „Střelnice” (ul. Střelniční 1 u Mostu svobody) od 9.00 hod. uskuteční společné česko-polské školení, zaměřené na základní pravidla Fondu mikroprojektů v našem Euroregionu.

 

Informace o následných školeních pro Žadatele budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách v oddíle „Fond mikroprojektů”. Celou dobu jsou možné osobní  konzultace Vašich projektových záměrů (v předem dohodnutém termínu).

Regionální sdružení územní

spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a, 737 01  Český Těšín

http://www.euregio-teschinensis.euwww.irsts.cz
tel:  + 420 558 711 474
fax: + 420 558 711 469

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju

i Współpracy Regionalnej „Olza“

Rynek 18, 43-400 Cieszyn

http://www.euregio-teschinensis.euwww.olza.pl

Tel.:         +48 33 857 87 20

Faks:       +48 33 857 87 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stranu »