Kam zajít

Pokud máte zájem o aktuální akce v regionu, navštivte naše speciální stránky www.regioforum.eu, kde v záložce akce najdete akce z kulturní, společenské či sportovní oblasti.

Zde můžete najít seznam TOP 10 turistických cílů v Euroregionu Těšínské Slezsko a to v české části euroregionu::

 

TOP 10 CZ                                                                                                          

1. Archeopark Chotěbuz  
2. Sakrální stavby  
3. Kotulova dřevěnka  
4. Údolí Lomné s pralesem Mionší  
5. Zámky v regionu  
6. Trojmezí  
7. Lázně Darkov  
8. Rozhledna Velká Čantoryje  
9. Čítárna a literární kavárna NOIVA  Český Těšín  
10. Sportovní areály  

a další atraktivity

 

TOP 10 CZ

1. Archeopark Chotěbuz 

Archeopark se nachází v Chotěbuzi-Podoboře 5 km od Českého Těšína a je 12. pobočkou Muzea Těšínska. Areál je budován jako replika původního slovanského opevněného hradiště z poloviny 8. století do 11. století.

Fortifikační systém doplňují různé typy obydlí a výrobních dílen. Archeopark přibližuje návštěvníkům život v raně středověkém hradišti. Programová náplň v Archeoparku je zaměřena na naučné programy a živé předvádění.

Celý projekt byl dokončen v roce 2010.

Více informací naleznete Zde

 

2. Sakrální stavby

V Gutech, městské části města Třince, stojí dřevěný katolický kostel Božího těla z roku 1563 s katolickým hřbitovem. Dřevěný jednolodní kostel má masivní trámy a střechu ze štípaného šindele. Před vchodem do kostela nalezneme dřevěný kříž s plastikou Krista, v interiéru se nachází unikátní kůr ve tvaru písmene L, zdobený bohatým dekorem. Zvonice přistavěná k lodi kostela pochází z roku 1781.

Kostel byl vystavěn jako stavba katolická, avšak jako podobné církevní stavby v okolí, přešel počátkem 17. století do rukou protestantů, kteří jej užívali až do roku 1654, kdy se opět navrátil do rukou katolické církve.

U příležitosti 300 let od postavení kostela byla stavba celkově restaurována a opravena. V 70. letech 20. století se kostel dočkal restaurování inventáře. Jen o dva roky je dle datování mladší kostelní zvon, který je sám o sobě vzácná památka.

K dalším sakrálním památkám patří například dřevěný kostel Povýšení svatého Kříže v Bystřicidřevěný kostel svatého Mikuláše v Nýdku nebo dřevěný kostelík v Albrechticích.

V místě centra původního města Karviná, dnes Doly, najdeme kostel postavený v roce 1736 v barokním slohu, který je zasvěcený sv. Petru z Alkantary. Kostel je známý také pod pojmem „šikmý“ kostel v Karviné.

 

3. Kotulova dřevěnka

Kotulova dřevěnka patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku. Byla postavena v roce 1781 a je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Od roku 1979 je zde umístěna expozice lidového bydlení z přelomu 19. a 20. století a od roku 1999 je zpřístupněna hospodářská budova s expozicí zemědělství.

Expozice bydlení prezentuje vybavení interiéru a způsob života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska. V interiérech dřevěnky návštěvníci zhlédnou celou řadu keramických výrobků, pocházejících z místních bludovických hrnčířských dílen. Zděná stodola s chlévem v polozapuštěném sklípku je objektem mnohem mladším než chalupa. V objektu jsou vystavena různá zemědělská nářadí včetně těch, která byla používána v dřívější době.

Součástí hospodářství je větrný mlýnek „viatrak“. Mlecí zařízení je umístěno v malém prkenném stavení, křídla mlýnku a mechanismus jsou ze železa. Mlecí zařízení sloužilo především ke šrotování obilí a návštěvníci mohou sledovat mlecí zařízení v provozu. Zeleninová zahrádka u dřevěnky prezentuje různé druhy zeleniny pěstované tradičně na Těšínsku. U domu je obnovená studna, ze které se voda čerpá pomocí dlouhého bidla s hákem. U tohoto typu studny není nutný rumpál, jelikož hladina vody ve studni je velmi vysoká.

Více informace naleznete ZDE.

 

4. Údolí Lomné s pralesem Mionší

Turistické chaty na Velkém Polomu, Slavíči, Kamenitém a Kozubové jsou známými středisky zimní a letní turistiky. Nachází se zde řada turistických tras, včetně hlavní hřebenovky Těšínských Beskyd. Pozoruhodností je prales Mionší, v současné době opět přístupný.

Prales leží v nadmořské výšce 893 m a svou rozlohou 169,78 ha patří k největším v České republice. Nachází se asi 9 km jihozápadně od Jablunkova mezi obcemi Dolní a Horní Lomná. Je posledním zlomkem původních přirozených smíšených lesů a svým charakterem odpovídá představám o karpatských jedlobučinách, jaké kdysi pokrývaly příhodná stanoviště tohoto horského stupně po celých Beskydech. Nejmohutnější jedle v rezervaci dosahovaly výšky 45 až 60 m s obvodem až 5,5 m a dožívaly se stáří 250 až 450 let.

Veřejnosti je zpřístupněna naučná stezka, která částečně prochází hranicí této bezesporu přírodní zajímavostí a historickou památkou. Naučná stezka Mionší je asi 7 km dlouhý okruh s 10 zastaveními. Cílem je umožnit zhlédnout část legendárního beskydského pralesa a přitom zachovat jeho klid. Proto je stezka sezónní. Stezka je určena pouze pro pěší. Třetina trasy vede po úzkých loveckých chodnících, a není proto vhodná pro dětské kočárky a osoby se ztíženou pohyblivostí.

Více informací naleznete ZDE.

 

5. Zámky v regionu

Zámek Fryštát v Karviné

V regionu Těšínského Slezska je několik zachovalých zámků. Navštívit můžete například Zámek Fryštát v Karviné. Zámek se dochoval jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Prohlídka zámku nabízí pohled na styl bydlení posledních majitelů, rodiny Larisch-Mönnichů. Interiéry s atmosférou 19. století vás provedou dva okruhy, třetí okruh představuje Expozici českého umění 19. století Národní galerie v Praze.

V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, je návštěvník zasvěcen do života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Na zámku se nachází jedna z nejvýznamnějších zámeckých knihoven a je zde znamenitý soubor ručně vázaných koberců francouzské výroby 18. století. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů, a to vždy první sobotu v měsíci, a příležitostných koncertů komorního charakteru.

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 36 ha.

Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

Zámek Frýdek-Místek

Přímo v centru města Frýdek – Místek na ostrohu nad řekou Ostravicí stojí barokní zámek. Zámek, původně slezská pohraniční pevnost, byla vystavěna na místech starší tvrze v polovině 14. století na popud těšínských knížat Piastovců. Chránila i městečko Frýdek, které teprve vznikalo. Jádrem pevnosti byla hranolová věž s průjezdem a k ní přiléhající palác obklopen hradbou s okrouhlými baštami. V pohusitském období byla k původní o patro zvýšené budově dostavěna krátká jednopatrová křídla včetně dnešního Rytířského sálu. Výrazně byla také vylepšena obrana, byla přistavěna vysunutá brána (dnešní pokladna) a linie pozdně gotického opevnění. V 16. století za Pernštejnů byla dostavěna východní, západní a jižní renesanční křídla. V jižním křídle byla vybudována také podkovovitá kaple sv. Barbory. Pravděpodobně Jiří z Lohova vystavěl na nádvoří okolo křídel otevřené renesanční arkády. I majitelé Bruntálští z Vrbna sídlo rovněž upravovali. Začali stavět budovy předzámčí na dnešním 1. nádvoří. Tím vyvrcholily renesanční úpravy a objekt se definitivně změnil v pohodlný renesanční zámek. V letech 1636 – 1699 náleželo frýdecké panství Oprštorfům. Také rod Pražmů v 18. století pokračoval v opravách. Dostavěli průčelní věž a upravili kapli, která byla znovu vysvěcena roku 1719.

V roce 1797 kupuje zámek arcivévodkyně rakouská Marie Kristina, dcera Marie Terezie, čím přešlo panství do rukou Habsburků. Zámek tím začal být více užíván ke správním a kancelářským účelům. Už od časů renesance obklopovala zámek zeleň a zahrady. V 19. století byla zahrada přeměněna na anglický park. Větší novodobé úpravy zámku proběhly na přelomu 19. a 20. století za arcivévodů Albrechta a Bedřicha (Bezručův „Markýz Géro“). Po roce 1918 přešel zámek do majetku státu. Od roku 1923 až do 70. let v zámku sídlilo ředitelství Státních lesů a statků. V letech 1924 až 1934 byla v Rytířském sále otevřená první muzejní expozice. Od roku 1960 se muzeum (dnes Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) navrací do prostor zámku a dochází k postupné opravě objektu. Návštěva frýdeckého zámku zahrnuje prohlídku zámeckých prostor a stálou expozici muzea, kde se také pořádají příležitostné výstavy.

Frýdecký zámek je komplex patrových a dvoupatrových budov kolem dvou nádvoří. Nad vchodem do vnitřního zámku stojí pětipatrová hranolová věž s barokní cibulovitou střechou. Ve vnitřním nádvoří upoutají renesanční arkády. Na zámku jsou dochovány renesanční klenby a barokní štuková výzdoba. Nejcennější a největší z interiérů je Rytířský sál vyzdobený znaky slezské šlechty.

Více informací naleznete ZDE.

 

 

Slezskoostravský zámek

Slezskoostravský hrad stojí na mírném návrší nad soutokem Ostravice a Lučiny v jižní části Slezské Ostravy. Hrad byl postaven ve druhé polovině 13. století a v 16. století byla přistavěna vstupní brána s věží, která se dochovala do dnešních dnů. Původní budova hradu byla třípatrová. V 80. letech 20. století byl areál hradu velmi necitlivě rekonstruován, byla přistavěna restaurace a v areálu měl být vybudován hotel, ale k realizaci naštěstí nedošlo a tím se část kulturní památky zachránila. V roce 2003 prodělal areál hradu rozsáhlou rekonstrukci a dnes je důstojnou dominantou města. Vstup do hradu je v hradní věži. V interiéru věže se můžeme seznámit s historií hradu a rovněž tu najdeme galerii. Na hradním nádvoří jsou umístěny exponáty, které sloužily k vykonávání útrpného práva a hradní kašna. Prostor nádvoří je rovněž využíván k pořádání různých kulturních akcí. Nejstarší částí hradu je hradní pevnost. Částečná rekonstrukce této části hradu byla dokončena v roce 2005. Ve sklepních prostorách jsou umístěna akvária a v horním patře je rozhledna. Původní hrad postavila těšínská knížata z rodu Piastovců jako pohraniční pevnost proti českému státu. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1297. Později však těšínská knížata přestala mít o hrad zájem, a proto jej kníže Přemysl v roce 1380 prodal pánům z Tvorkova. Hrad se stal trvale sídlem majitelů slezskoostravského panství. Za Sedlnických z Choltic byl hrad ve 40. letech 16. století přestavěn na renesanční zámek. Za třicetileté války zámek značně utrpěl, poté byl ale obnoven.

Více informací naleznete ZDE.

 

6. Trojmezí

Poblíž obce Hrčava najdeme místo, kde se potkávají hranice tří států, tzv. Trojmezí. Místo je výjimečné tím, že z vrcholu asi 606 m n. m. je vidět panorama krajiny 3 států, České, Slovenské a Polské republiky.

V Hrčavě najdete rovněž malé vesnické muzeum, dřevěný kostelík sv. Cyrila a Metoděje z roku 1936 a Lurdskou jeskyni s pramenem.V lokalitě zvané Za Vrškem stojí tři symbolické žulové monolity o výšce 210 cm, poblíž je kryté odpočívadlo. Každoročně se na tomto místě připomíná den Země.

 

7. Lázně Darkov

V Darkově u Karviné se nacházejí známé léčebné lázně, kde se provádí léčba pohybového a nervového ústrojí. Mimo stavy po úrazech a operacích se v Darkově léčí oběhové ústrojí a popáleniny.

Součástí lázní je přírodní léčivý zdroj – jodobromová solanka a moderní rehabilitace jsou ideální kombinací efektivní léčby. Kromě léčebných pobytů nabízí tyto lázně relaxační pobyty i procedury pro všechny. Moderní wellness centra denně nabízí bazény, sauny, masáže, koupele i ojedinělé Polárium.

Více informací naleznete ZDE.

 

8. Rozhledna Velká Čantoryje

Rozhledna Velká Čantoryje se nachází na rozhraní státní hranice mezi Českou a Polskou republikou. Realizací výstavby došlo k vytvoření turistického areálu, který na tomto vrcholu chyběl.

Výstavba rozhledny a srubu s občerstvením na Velké Čantorii byla realizována v období července až října roku 2002. Záměrem investorů Jiřího a Jana Lubojackých bylo zatraktivnění této malebné východní části Moravskoslezských Beskyd, nabídnout turistům netradiční pohled do tří států v bezprostřední blízkosti obce Nýdek.

Rozhledna stojí v nadmořské výšce 995 m n.m. a její kapacita je 170 osob.

Více informací naleznete ZDE.

 

9. Čítárna a literární kavárna NOIVA  Český Těšín (replika dávné kavárny Avion)

Historie Kavárny Avion není tak dlouhá ani významná. Její významnost spočívá především v její legendě. Jak uvádí pan Janusz Spyra v časopise Těšínsko : „Tato kavárna, působící bohužel jen několik let, zasluhuje, aby se její historie nezapomněla“. Novodobá historie Kavárny Avion (nikoliv její předchůdce Hospody Omsek) vznikala logicky na velmi oblíbeném místě Albrechtovy Aleje s plánovaným rozšířením rekreační části města. Po velmi dramatických střetech odpůrců a příznivců nakonec došlo k provozu Hotelu National. V jejích sálech se konaly kromě tanečních zábav i například první filmová představení v Těšíně (1910). V roce 1932 pak majitelka budovy p. Wiesnerová pověřila architekta Václava Nekvasila k vyprojektování kavárny a cukrárny. V roce 1933 již byla budova v provozu. Vzhledem k atraktivní poloze i funkcionalistické architektuře se stal podnik brzy nejnavštěvovanější v Těšíně. Budova byla poškozena ustupujícími polskými vojáky v září 1939, při výbuchu mostu. Následně ji Němci zkonfiskovali, jako židovský majetek. V roce 1942 pak byla budova rozebrána. Zbytky domu utrpěly následným požárem v roce 1952. Zůstaly vzpomínky na klidné meziválečné období, nostalgie a významný symbol příjemného života mezi dvěmi válkami.

A právě na tuto kavárnu navazuje v multifunkční budova NOIVA. Navrhovaný objekt multifunkční budovy je umístěn zhruba na místě původní prvorepublikové funkcionalistické kavárny Avion. Poloha téměř u česko-polské hranice v současné době znázorňuje místo setkávání dvou blízkých a po poměrně dlouhou dobu násilně rozdělených národů.

Nově navrhnutá multifunkční budova není replikou původního Avionu, je však formou péče o kulturní dědictví. Nemůže replikou být již z toho důvodu, že byla původně přístavbou k již neexistujícímu hotelu. Multifunkční budova je vědomou citací a odrazem někdejší kavárny. Je postavena jako ztvárnění odkazu jedné z největších dominant prvorepublikového Těšína, a to jak ve smyslu architektonickém (funkcionalismum), tak i ve smyslu obsahovém (ohnisko kulturně-společenského dění).

Více informací naleznete ZDE a  ZDE.

 

10. Sportovní areály

Na území Těšínského Slezska – jeho české části – se nachází nemalé množství míst určených k trávení volného času sportem. K nejdůležitějším místům patří cyklostezky v Beskydách (v celém Těšínském Slezsku přes 1000 km značených cyklotras).

Region nabízí i přes 70 km sjezdařských tratí (Skiareál Mosty u JablunkovaKempaland BukovecJavorový vrchDolní a Horní Lomná – SeverkaArmádaPřelač, U chat Bahenec, Gírová, Polanka, Slavíč, Kozubová, Hrádek). Samozřejmostí je, že v regionu najdou milovníci běžek upravené běžecké trasy.

Milovníci vody si užijí v letním aquaparku ve Frýdku-Místku či v Bohumíně. Velké kryté i letní koupaliště jsou v mnoha místech regionu, například v Třinci, Bystřici, Karviné či Havířově a mnoha dalších místech.

Region nabízí i množství možností v oblasti regenerace po sportovních aktivitách (například Finská sauna v Komorní LhotceWellness studio Relax v Třinci). Region je rovněž sídlem špičkového vrcholového sportu, jejíž zástupcem je například mistr republiky v ledním hokeji HC Oceláři Třinec.

 

 

Region Těšínské Slezsko nabízí mnoho dalších atraktivit, které se do TOP 10 nevejdou.
Za zmínku tak jistě stojí také
:

*Informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů.

Zpět na hlavní stranu »