O nás

Regionální sdružení pro územní spolupráci Těšínského Slezska (zkráceně RSTS) je českým partnerem Euroregionu Těšínské Slezsko. Euroregion funguje na základě vlastních stanov. Podporuje zájmy měst a obcí, sdružení organizací i fyzických osob. Na regionálním základě podporoval aktivity, které vedly k přijetí do Evropské unie a uzavírání mezinárodních smluv napomáhajících přeshraniční spolupráci.

 

Výše uvedené aktivity jsou výrazně finančně podporovány z rozpočtu města Český Těšín.

Výše uvedené aktivity jsou finančně podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zpět na hlavní stranu »